Avanzan as obras de urbanización na contorna do Centro Integrado de Saúde de Lalín

Cis

As obras de urbanización na contorna do Centro Integrado de Saúde de Lalín continúan o seu progreso a un ritmo constante, avanzando en paralelo aos traballos finais do edificio do centro sanitario. Nun esforzo por mellorar a infraestrutura de atención médica da rexión, o proxecto alcanzou importantes fitos nas últimas semanas.

Destaca a finalización da instalación de canalizacións para servizos esenciais, incluíndo a subministración de enerxía, auga e redes de saneamento para o novo edificio do centro de saúde.

Ademais, leváronse a cabo labores de movemento de terras para adaptar o terreo ás necesidades do proxecto. Estas accións permitiron a creación de accesos tanto para vehículos como para peóns, facilitando así a entrada e saída ás instalacións médicas.

Dende Construcciones Ramírez, continuamos as diferentes tarefas pendentes creando os bordos que conformarán os perfís das beirarrúas. Así mesmo, está a prepararse a plataforma que se asfaltará e servirá como acceso para vehículos ao centro sanitario. Unha vez completadas estas tarefas, levará a cabo o proceso de afirmado da estrada paralela á Nacional 525 e a dotación de beirarrúas que conectarán a zona urbana co centro de saúde.