Xunta de Galicia c/benito corbal

Situación: Calle Benito Corbal nº47 - Pontevedra.
Promotor: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Arquitecto: Ernesto Muntaner Pedrosa.
Tiempo de ejecución: 15 meses.
Superficie construída: 5797,00 m2.