Progreso na urbanización do CIS: Preparativos para viarios e beirarrúas en marcha

Dj8c3f1 205320

As obras de urbanización do Centro Integrado de Saúde (CIS) de Lalín, proxecto no que está involucrado Construcciones Ramírez, están a progresar cos movementos de terra en curso. Nesta etapa, estase a traballar na consolidación dos perfís das vías e áreas adxacentes, co obxectivo de instalar as plataformas de rodaxe e as beirarrúas que conectarán o centro coa estrada Nacional 525. Estas vías permitirán tanto a circulación de vehículos como o acceso peonil desde a estrada ata o centro.

Os traballos de urbanización están a levarse a cabo simultaneamente coa construción das instalacións exteriores do edificio, que tamén inclúen espazos axardinados. Nunha primeira fase, instaláronse os tubos necesarios para conectar o centro sanitario aos servizos de abastecemento de auga, saneamento e recollida de augas pluviais. Ademais, enterráronse os tubos que albergarán as diferentes conexións de telecomunicacións e servizos eléctricos.

O avance das obras de urbanización do CIS de Lalín é un paso importante cara á finalización deste centro integrado de saúde. Unha vez completadas todas as etapas de construción, o CIS brindará servizos sanitarios de calidade á comunidade, cunha accesibilidade adecuada tanto para peóns como para vehículos.