Xunta de Galicia c/Benito Corbal

Situación: Calle Benito Corbal nº47 - Pontevedra
Promotor: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Arquitecto: Ernesto Muntaner Pedrosa
Año de construcción: 2019
Tiempo de ejecución: 15 meses
Superficie construída: 5797,00 m2
Singularidades: