NOVO VIAL DE ACCESO A MONTEPORREIRO

Situación: Rúa da Roxa - Os Campos - Pontevedra
Promotor: Concello de Pontevedra.
Arquitectos:

Enxeñeira directora do proxecto: Noemí Romero Nieto

Enxeñeiro autor do estudo: Luis H. Gómez Carrión
Superficie construída: 14.000,00 m2.