Fachada de edificio de viviendas en Sanxenxo

Situación: Praia dos barcos, 1 - Sanxenxo
Promotor: CC.PP Edificio Edimar
Arquitecto: Carlos Rey Lustres
Tiempo de ejecución: 8 meses.
Superficie construída: 677,15 m2