Construcción edificio 26 viviendas en C/ Canicouva

Situación: C/ Canicouva, lugar de Chantada, Vigo.
Promotor: I.G.V.S.
Arquitecto: Iglesias Veiga Arquitectos SLP (Iván López Veiga - Jorge Álvarez Rúa).
Superficie construída: 3.617,30 m2.