conservatorio danza de lugo

Situación: Lugo.
Promotor:Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
Arquitecto: D. Alfredo Freixedo Alemparte.
Tiempo de ejecución: 15 meses.